donderdag 23 januari 2020 - 20:00

Danstheater AYA

Bloedband

Geweest Prijzen & locatie
  • € 14,00 Prijs
  • € 10,00 CJP
Exclusief maximaal € 2,00 transactiekosten
  • De Meerse Kleine Zaal locatie
Dans donderdag 23 januari 2020 - 20:00

Danstheater AYA

Bloedband

Als broer en zus ken je elkaar door en door. Maar ook jaloezie en concurrentie komen vaak boven borrelen. De ergernis als zij weer eens te slim uit de hoek komt, of als hij zichzelf moet bewijzen tegenover zijn vrienden. Broers en zussen moeten het met elkaar zien te rooien, in ieder geval die eerste twintig jaar. En hoe oud je ook bent, het kind komt altijd weer in je naar boven.

‘Bloedband’ wordt gedanst door échte broers en zussen; Liam en Feadan McCall vormen één van deze koppels en krijgen partij van twee dansende zussen. Bloedband gaat over een relatie waarin je je leven lang wordt getest, scherp gehouden, uitgedaagd en opgevangen. Over imiteren en je afzetten. En over dat moment waarop je in woede uitroept: “volgens mij ben ik geadopteerd!”.

  • Try-out
  • Vanaf 12 jaar

Brothers and sisters know one another about as well as two people can. However, jealousy and competition also often come to the fore. Annoyance when, once again, she gets too smart with him or when he has to prove himself to his friends. Siblings simply have to manage to get along, at least for the first 20 years. And no matter how old you are, the child you once were always rears its head. ‘Bloedband’ (‘Related by blood’) is danced by actual brothers and sisters; Liam and Feadan McCall form one of these couples and are joined by two dancing sisters. ‘Bloedband’ (‘Related by blood’) is about a relationship in which you are tested, kept sharp, challenged and cared for throughout your life. About imitation and attempting to be unique. And about that moment when you angrily shout, “Surely I must be adopted!”.

  • Choreografie Anne Suurendonk
  • Dramaturgie Wies Bloemen
  • Componist Tom van Wee
Danstheater AYA Bloedband
Geweest