woensdag 22 april 2020 - 20:15

Jakop Ahlbom

SYZYGY

Geannuleerd Prijzen & locatie
  • € 23,50 Prijs
  • € 18,50 CJP
Exclusief maximaal € 2,00 transactiekosten, inclusief drankje.
  • De Meerse Grote Zaal locatie
Dans woensdag 22 april 2020 - 20:15

Jakop Ahlbom

SYZYGY

In ‘SYZYGY’ *) geeft de Jakop Ahlbom Company vorm aan het machtigste maar ook het meest kwetsbare dat we bezitten: het lichaam. Hoe hebben cultuur en media invloed op ons zelfbeeld, en kunnen we omgaan met verandering? Hoe ver kan maakbaarheid gaan, en wat is schoonheid?

In deze voorstelling met vier vrouwelijke performers is het lichaam als instrument weliswaar leidend, maar net als in het andere werk van Ahlbom wordt er een spannend spel gespeeld met surrealisme en transformatie. Met ‘SYZYGY’ creëert Jakop Ahlbom wederom een unieke belevenis. Dicht op de huid gaat hij op zoek gaan naar de essentie van het lichaam in al haar zuiverheid. Associatief in de beste Ahlbom traditie, is dit een liefdevolle performance over kracht en kwetsbaarheid, schijn en zijn, illusie en desillusie.

*) SYZYGY: wanneer tenminste drie hemellichamen op één lijn komen binnen hetzelfde zwaartekrachtsysteem.


In ‘SYZYGY’ *, the Jakop Ahlbom Company gives shape to the most powerful but also the most vulnerable thing we possess: our body. How do culture and media influence our self-image, and how do we deal with change? How far can manufacturability go, and what exactly is beauty?
In this performance with four female performers, the body is the leading instrument, but as in Ahlbom’s other work, an exciting game is played with surrealism and transformation. With ‘SYZYGY’ Jakop Ahlbom has created yet another unique experience. Close to the skin, he goes in search of the essence of the body in all its purity.
In the finest Ahlbom tradition, this is a loving performance about power and vulnerability, appearance and being, illusion and disillusionment.

* SYZYGY: when at least three celestial bodies are aligned within the same gravitational system

 

 

Innenschau (Revisited) laat je sidderend achter.

Theaterkrant over 'Innenschau'

Het resultaat is een voorstelling in de beste Ahlbom-traditie, technisch nagenoeg gaaf en zonder hapering vertolkt, met fijne special effects, geestig.

de Volksrkant over 'Innenschau'
Jakop Ahlbom SYZYGY
Geannuleerd