do 29 september 2022 - 12:57 uur

Thuis in het Energielandschap

Podium voor Architectuur en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

di 14 jun tm za 9 jul 2022 - 17:00 uur

Thuis in het Energielandschap

Podium voor Architectuur en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Laat je rondleiden door de expo Thuis in het Energielandschap op donderdag 23 en dinsdag 28 juni 12.30-13.00 uur.
Onder het motto ’Nederland is te klein voor monofunctioneel grondgebruik’ leidt ontwerper Ruut van Paridon (VPxDG Landschapsarchitecten) je rond door de expo.
Meld je  aan via info@podiumarchitectuur.

Met nieuwe duurzame vormen van energie gaat onze leefomgeving er anders uitzien of anders functioneren. Maar hoe precies? Het is een ontwerpopgave van nationaal belang. Ontwerpen van 12 ontwerpbureaus en samenwerkingspartners tonen kansen voor stad, platteland en dicht bij huis – van 15 juni
tot 10 juli in de passage van Het Cultuurgebouw en  Galerie De Meerse.

De getoonde projecten laten onder andere zien wat je aan winst kunt behalen met geluidschermen die bekleed zijn met water-opvangende zonnepanelen, nestplekken voor kleine dieren, een creatief businessmodel om met zonnepanelen de transitie naar biologische landbouw mogelijk te maken, of vergroening in de straat door te denken vanuit de ondergrond.

De expositie in de galerie in De Meerse over de lokale opgave Nieuwe Horizon is opgeschaald naar nationaal niveau. Ondersteund door gemeente Haarlemmermeer en LTO afdeling Haarlemmermeer onderzochten ontwerpbureaus VPxDG en ROM3D hoe de opwekking van zonne-energie kan worden gecombineerd met landbouw. Aanleiding voor deze verkenning was de ontwikkeling van het zonnecarré rondom Schiphol. Met 1000 hectare wordt dit het grootste zonnepark van de regio. Al blijft dit voorlopig nog bij een verkenning.

De ontwerpers van de geselecteerde 12 nationale projecten zijn allemaal, met de voeten in klei, aan de slag gegaan door de energietransitie te bevragen en verder uit te werken. Want met de opkomst van nieuwe duurzame vormen van energie gaat onze leefomgeving er anders uitzien of anders functioneren. Maar hoe?

Onze straten zullen vaker laadvoorzieningen of kleine datacenters bevatten. Zonnecentrales en windturbines worden een vast onderdeel van onze landschappen. Hoe richten we dit allemaal in op een manier die duurzaam, praktisch én aantrekkelijk is? En waar biedt de energietransitie kansen om meteen ook andere (ruimtelijke) vraagstukken aan te pakken?

We zullen in de toekomst allemaal thuis zijn in een energielandschap. Deze projecten laten zien dat we allemaal een rol te spelen hebben, maar bieden vooral ook een fijn en hoopvol perspectief.