di 6 december 2022 - 01:58 uur

Werklust

Theo Baart

wo 27 jan tm za 12 mrt 2016 - 00:00 uur

Werklust

Theo Baart

Theo Baart fotografeert al veertig jaar vol verwondering de lotgevallen van het landschap van zijn jeugd: het gebied nabij de luchthaven Schiphol. Nergens in Nederland staat het landschap zo onder druk; alle thema’s van de ruimtelijke ordening komen in deze regio in uitvergrote vorm aan de orde. ‘Werklust. Biografie van een gebruikslandschap’ is het vervolg op zijn fotoboek ‘Bouwlust’. The urbanization of a polder (1999), waarin eveneens het veranderende polderlandschap bij Schiphol centraal staat.

Vanuit zijn aanhoudende verbazing en fascinatie bleef Theo Baart in het gebied fotograferen. Met zijn unieke, observerende en analyserende stijl bracht hij een even uniek landschap in beeld. Met een persoonlijke invalshoek beschrijft Baart in woord en beeld hoe een agrarisch gebied door verstedelijking en de gevolgen van de globalisering zich naadloos voegt in de metropoolregio Amsterdam. Hij verhaalt over de sloop van de buitenwijk, in het kader van de centrumplannen voor Hoofddorp, tot het vollopen met grote infrastructuur van een ooit lege polder. Nog meer moet deze regio concurreren met Frankfurt en andere luchthavens die geografisch gunstig liggen ten opzichte van opkomende markten in onder meer Azië.

Opening woensdag 27 januari om 16:00 uur door wethouder Derk Reneman en een lezing door Arie Bleijenberg over Nieuwe Mobilitieit.