Over ons

Schouwburg De Meerse is onderdeel van Het Cultuurgebouw en heeft de ambitie om je het beste te bieden in schoonheid, verbeelding en gastvrijheid (ter ontspanning, ontmoeting en verrijking).

Het is onze missie om alle inwoners van Haarlemmermeer in aanraking te laten komen met een breed spectrum van kunst, cultuur en kennis in een open en uitnodigende omgeving. Met de aanduiding ‘Het Cultuurgebouw – ook van jou’ spreekt Het Cultuurgebouw uit dat zij en de organisaties in Het Cultuurgebouw er zijn voor de hele gemeente. Wij bieden prachtige programma’s van professionele podiumkunsten, leerzame en inspirerende programma’s voor cultuureducatie en uitstekende faciliteiten om je op allerlei terreinen te ontwikkelen.

Het Cultuurgebouw en de organisaties in Het Cultuurgebouw (De MeersePier Kde Bibliotheek HaarlemmermeerPoppodium Duycker en Podium voor Architectuur) hebben daartoe een prachtig professioneel aanbod. Tegelijkertijd biedt Het Cultuurgebouw ruimte aan amateurkunsten, verenigingen, stichtingen, bedrijven, serviceclubs, enzovoort om hier programma’s en evenementen neer te zetten. Het Cultuurgebouw brengt die mogelijkheden nadrukkelijk voor het voetlicht en is als expertisecentrum beschikbaar om initiatieven van derden met advies en ondersteuning te faciliteren. Zo wordt Het Cultuurgebouw een echt Podium van iedereen in Haarlemmermeer.

Het Cultuurgebouw is dé culturele onderneming in Haarlemmermeer voor theater, concerten, educatie, informatie, tentoonstellingen, debatten en manifestaties. Het Cultuurgebouw en zijn dependances zijn plekken voor beleving, ontmoeting, verbinding, ontwikkeling en inspiratie. Op die (en andere) locaties vindt de programmering van Het Cultuurgebouw, de organisaties in Het Cultuurgebouw alsook gemeenschappelijke programmering plaats. Het zijn plekken om te vertoeven en het zijn programma’s om van te genieten. Het Cultuurgebouw is de verbindende functie die de cultuurproducten van de labels versterkt en initiatieven voor samenwerking en programmering uit Haarlemmermeer ruimte biedt en op deskundige wijze faciliteert.


Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer kent een Raad-van-Toezicht-model en onderschrijft de Governance Code Cultuur.

 • De stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer wordt bestuurd door Arjen Davidse, directeur-bestuurder.
 • De stichting kent één Raad van Toezicht, bestaande uit een voorzitter en leden:
   • Max Merkx, voorzitter
   • Michael Amende
   • Liesbeth Rigter
   • Yvonne van der Zee
   • Bob Jacobs
 • De Raad van Toezicht (RvT) volgt de Governance Code Cultuur. Op basis van deze code ontvangen de leden van de RvT een vaste jaarvergoeding. De vergoedingen zijn terug te vinden in het jaarverslag.
 • Het Bestuur wordt gehonoreerd conform de leidraad voor Directeur Bestuurders van Cultuurconnectie.
 • De beloning van de Het Bestuur wordt door de RvT vastgesteld op basis van de leidraad en rekening houdend met de Governance Code Cultuur.
 • In 2012 hebben alle afzonderlijke RvT’s van de labels voor een RvT-model gekozen. In 2015 is het Raad-van-Toezichtmodel voortgezet door de RvT Cultuurgebouw. Gezien de omvang en complexiteit en de gewenste bestuurskracht, was en is het Raad van Toezichtmodel het gewenste bestuursmodel voor Het Cultuurgebouw en dat ook naar wens functioneert. Bekijk de Profielen van de RvT.

In het Meerjarenbeleidsplan Het Cultuurgebouw 2017-2020 staat informatie over onze ambities en manier van bedrijfsvoering.

Het Cultuurgebouw – Jaarverslag 2018
Het Cultuurgebouw – Jaarrekening 2018


Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van de ‘Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies’ zijn van toepassing op Schouwburg De Meerse. Meer informatie: www.vscd.nl